SMHI-forskare medverkar i P3-podd om luftföroreningar

Luftföroreningar orsakar varje år miljontals dödsfall världen över. Även i Sverige ligger dålig luft bakom en ökad dödlighet, även om problemen här är mildare än på många andra håll i världen. Ett av de senaste avsnitten i SR P3:s podd Dystopia fokuserar på luftföroreningar. SMHIs luftmiljöforskare Camilla Andersson är en av experterna som medverkar.

Sveriges radios podd P3 Dystopia sätter fokus på vår tids stora ödesfrågor – om det värsta inträffar. De blandar vetenskap och filosofi och visar hur våra handlingar idag kan påverka framtiden. I avsnittet från 9e juni fokuserar de på luftföroreningar och tar avstamp i en dyster framtidsutopi där luften är så full av föroreningar att sikten är begränsad och det är hälsofarligt att andas in luften.

Camilla Andersson
Camilla Andersson

– Med ett förändrat klimat finns det större risk för sämre luft även i Sverige till följd av till exempel torka och skogsbränder som ger högre partikelhalter och marknära ozon, säger Camilla Andersson, forskare i luftmiljö på SMHI.

– Vi har redan idag episoder där det transporteras in luft över landet med mycket höga partikelhalter. Det är så höga halter att det inte är bra att vara utomhus, man bör till exempel inte vara ute och springa, speciellt inte om man är lite äldre, säger Camilla.

I slutet av podden får du också en del konkreta tips om vad du kan göra för att bidra till bättre luftkvalitet.