Sök publikationer

Sökresultat 60 träffar på framtidsklimat

Framtidsklimat i Gävleborgs län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 36, 2015 Framtidsklimat i Gävleborgs län − enligt RCP-scenarier Linda Nylén, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist Pärmbilden visar den beräknade årsmedeltemperaturen vid slutet av

Framtidsklimat i Västernorrlands län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 35, 2015 Framtidsklimat i Västernorrlands län − enligt RCP-scenarier Linda Nylén, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist Pärmbilden visar beräknat antal snödagar med mer än 20 mm

Framtidsklimat i Jämtlands län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 34, 2015 Framtidsklimat i Jämtlands län − enligt RCP-scenarier Linda Nylén, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist Pärmbilden visar den lokala medeltillrinningen vid slutet av seklet

Framtidsklimat i Västerbottens län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 33, 2015 Framtidsklimat i Västerbottens län − enligt RCP-scenarier Gitte Berglöv, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist Pärmbilden visar observerad årsmedeltemperatur för perioden 1991

Framtidsklimat i Norrbottens län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 32, 2015 Framtidsklimat i Norrbottens län − enligt RCP-scenarier Gitte Berglöv, Magnus Asp, Steve Berggreen- Clausen, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist Pärmbilden visar den beräknade vegetationsperiodens längd vid

Framtidsklimat i Gotlands län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 31, 2015 Framtidsklimat i Gotlands län − enligt RCP-scenarier Gunn Persson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist Pärmbilden visar den beräknade vegetationsperiodens

Framtidsklimat i Blekinge län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 30, 2015 Framtidsklimat i Blekinge län − enligt RCP-scenarier Alexandra Ohlsson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Håkan Persson och Elin Sjökvist Pärmbilden visar den beräknade årsmedeltemperaturen vid

Framtidsklimat i Skånes län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 29, 2015 Framtidsklimat i Skånes län − enligt RCP-scenarier Alexandra Ohlsson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Håkan Persson och Elin Sjökvist Pärmbilden visar beräknad värmebölja vid slutet av seklet

Framtidsklimat i Hallands län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 28, 2015 Framtidsklimat i Hallands län − enligt RCP-scenarier Gunn Persson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist Pärmbilden visar den beräknade vegetationsperiodens

Framtidsklimat i Kronobergs län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 27, 2015 Framtidsklimat i Kronobergs län − enligt RCP-scenarier Gitte Berglöv, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist Pärmbilden visar observerad årsmedelnederbörd för perioden 1991
Alla publikationer
Rapportserier
Ämnesområden
Publiceringsår