The Meteorological Auto Code (MAC) and Numerical Weather Prediction (NWP) at SMHI

Typ: Rapport
Serie: RMK 117
Författare: Lennart Bengtsson, Nils Gustafsson1), Bo Döös2), Daniel Söderman, Lars Moen3), Thomas Thompson4), Paul Jakobsson, Gunnar Bleckert, Ann-Beate Henriksson, Bo Lindgren5) and Per Kållberg 1)Correspondig author, e-mail: Nils.Gustafsson@smhi.se 2)Deceased 2010 3)Deceased 2006 4)Deceased 2015 5)Deceased 2005
Publicerad:

Sammanfattning

Sverige var ett föregångsland inom numeriska väderprognoser och den allra första operativa väderprognosen gjordes redan 1954 på det Internationella Meteorologiska Institutet i Stockholm. SMHI kom igång senare, men 1961 startade man ett långsiktigt program för NWP (numerical weather prediction). Projektet växte gradvis under 1960-talet och blev så småningom en central komponent i SMHIs prognostjänst. En utmaning under de tidiga åren var de begränsade dataresurserna med primitiv programvara, och med dagens mått begränsat minnesutrymme och låg beräkningshastighet. För att kompensera dessa brister krävdes både beslutsamhet och ett stort mått av kreativitet. Som en central komponent i arbetet utvecklade NWP-gruppen datorsystemet MAC (Meteorological Auto Code) som här beskrivs i detalj samt också alla de beräkningsprogram som krävdes för prognostjänsten. Detta inkluderade olika prognosmodeller, analys samt program för databehandling och observationskontroll samt produktion av prognosresultaten i grafisk eller digital form.

Det är vår förhoppning att föreliggande artikel skall ge den yngre generationen en inblick i hur det var att syssla med NWP under 1960-talet.