SMHI Gridded Climatology

Typ: Rapport
Serie: RMK 118
Författare: Sandra Andersson, Lars Bärring, Tomas Landelius, Patrick Samuelsson, Semjon Schimanke
Publicerad:

Sammanfattning

A gridded dataset (SMHI Gridded Climatology - SMHIGridClim) has been produced for the years 1961 - 2018 over an area covering the Nordic countries on a grid with 2.5 km horizontal resolution. The variables considered are the two meter temperature and two meter relative humidity on 1, 3 or 6 hour resolution, varying over the time period
covered, the daily minimum and maximum temperatures, the daily precipitation and the daily snow depth. The gridding was done using optimal interpolation with the gridpp open source software from the Norwegian Meteorological Institute.
Observations for the analysis are provided by the Swedish, Finish and Norwegian meteorological institutes, and the ECMWF. The ECA&D observation data set (e.g. used for the gridded E-OBS dataset) was considered for inclusion but was left out because of complications with time stamps and accumulation periods varying between countries and
periods. Quality check of the observations was performed using the open source software TITAN, also developed at the Norwegian Meteorological Institute.
The first guess to the optimal interpolation was given by statistically downscaled forecasts from the UERRA-HARMONIE reanalysis at 11 km horizontal resolution. The downscaling was done to fit the output from the operational MEPS NWP system at 2.5 km with a daily and yearly variation in the downscaling parameters.
The quality of the SMHIGridClim dataset, in terms of annual mean RMSE, was shown to be similar to that of gridded datasets covering the other Nordic countries; “seNorge” from Norway and the dataset “FMI_ClimGrid” from Finland.


Sammanfattning
Ett klimatologiskt griddat datasett (SMHI Gridded Climatology - SMHIGridClim) har tagits fram för åren 1961 – 2018. Data täcker de nordiska länderna med en horisontell upplösning av 2,5 km. Variablerna som tagits fram är lufttemperatur och relativ luftfuktighet vid 2m höjd med en upplösning av1,3 eller 6 timmar beroende av tidsperiod, samt dygnsupplöst min- och maxtemperatur, nederbörd och snödjup. Datasetet är framtaget med optimal interpolation av stationsdata genom analysverktyget gridpp, som är en öppet tillgänglig programvara från Norska Meteorologiska Institutet.
Observationer till analysen har erhållits från de svenska, norska och finska
meteorologiska instituten, samt ECMWF. En ansats gjordes också att använda observationer från datasetet ECA&D från KNMI, men på grund av svårigheter med att tidsstämplarna för data från olika länder inte överensstämde, uteslöts datasetet ur analysen. Kvalitetskontroll av observationerna gjordes med programvaran TITAN, som även den finns tillgänglig från och utvecklats av Norska Meteorologiska Institutet.
Som en första gissning till interpolationen användes statistiskt nerskalade prognosfält (från 11 km till 2,5 km upplösning) från UERRA-HARMONIE. Nerskalningen gjordes mot fält från den operationella numeriska väderprognosmodellen MEPS. Anpassningen gjordes med nedskalningsparametrar som varierar över året och dygnet.
Kvalitén hos ”SMHIGridClim med avseende på genomsnittligt RMSE är liknande den som tagits fram för griddade data för andra nordiska länderna med varierande analysmetoder; “seNorge” från Norge och “FMI_ClimGrid” från Finland.