Meteorologi

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi
Författare: Sören Färnlöf, Curry Melin
Publicerad:

Sammanfattning

SMH I vill med detta häfte på ett enkelt sätt försöka förklara de fysikaliska processer som samverkar i vår atmosfär vid bildning av olika väder. Vi vill också väcka ett allmänt intresse för meteorologin och dess tvärvetenskapliga karaktär. De vanligaste meteorologiska instrumenten har vi enkelt beskrivit.

Innehållet är anpassat till högstadiets kunskaper och är därför menat som ett första steg för förståelse av meteorologin.

Vi hoppas att vi lyckats i vårt syfte och att Du som
läsare skall få nytta och glädje av detta häfte.