Medvind, nummer 4 2012

Typ: Medvind
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I det här numret av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att "Fjällanläggningar anpassar till klimatet: Natursnö inte längre självklart" och "Ny metod beräknar nedisning på vindkraftverk”.”Hur var vädret?” är en ny webbtjänst som testas. Vi skriver även om att ”Umeå visar luftkvalitet på hemsida” och att våra forskare ”Utreder hälsoeffekter av vedeldningsrök” m.m.