Medvind, nummer 4 2010

Typ: Medvind
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Nytt verktyg minskar riskerna för snöras från tak, SMHI stödjer utvecklingen av Botswanas meteorologiska institut, Internationell samordning av miljödata, Klimatinformation finns även för avrinningsområden, Har Nordsjön god miljöstatus, nytt projekt för marina miljön i Kattegatt och Skagerrak m.m. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.