Medvind, nummer 3 2013

Typ: Medvind, Oceanografi, Öppna data, Meteorologi, Klimat, Forskning, Hydrologi
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om ett verktyg som hjälper dig planera efter solens ljus, och ett annat som gör det lätt för dig att se klimatscenarier. Vi berättar att SMHI driver ett europeiskt projekt som ska ge vattenappar med hjälp av öppna data. Dessutom kan du läsa om "Strategi för klimatanpassning i Östersjöregionen", att det blir "Häftigare skyfall i framtida klimat" och att SMHI driver luftkvalitetsprojekt i Peru. Med mer.