Medvind, nummer 3 2011

Typ: Medvind
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att svenska SMHI och norska motsvarigheten Meteorologisk institutt ska producera framtidens prognosberäkningar gemensamt. Du kan även läsa om: ”Varierad risk för översvämning och extrema flöden i framtidens Sverige”, ”Nytt uppdrag för förbättrad satellitinformation”, ”Längre växtsäsong och ökad risk för insektsskador i framtiden” och ”SMHI – en av Sveriges tre modernaste myndigheter 2011”.