Medvind, nummer 3 2010

Typ: Medvind
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Nytt verktyg minskar riskerna för översvämning i framtiden, klimatforskning ska användas, allt om vatten samlas i ny VattenWeb, Ny forskning visar hur växter påverkar klimatet m.m. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.