Medvind, nummer 2 2013

Typ: Medvind, Oceanografi, Forskning, Meteorologi, Öppna data, Klimat, Miljö, Hydrologi
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om "Stora miljövinster för sjöfarten" och "Mer om mer öppna data”. Dessutom skriver vi om att "Sveriges kustvatten ska mätas kontinuerligt" och om "Hydrologiskt utvecklingsarbete i Namibia. SMHIs klimatexpert Markku Rummukainen berättar om sitt arbete som författare i kommande IPCC-rapport.