Medvind, nummer 1 2012

Typ: Medvind
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I årets första nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att forskare utvecklar nya metoder som kan förbättra vårflodsprognosen. Du kan även läsa om ”EU-uppdrag att förvarna om översvämningsrisker”, ”Idag kan klimatforskningen ge säkrare underlag”, ”Väderdata för nedladdning på Luftwebb” och ”SMHI skapar ett kunskapscentrum för klimatanpassning”.