Medvind, nummer 1 2011

Typ: Medvind
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Östersjöns länder ska enas kring gemensam klimatanpassning, Stockholms avlopp är sårbart för klimatförändringar, Vindens kylande effekt på kraftledningar, Väderdata i realtid från den svenska isbrytarflottan m.m. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.