Medvind nr 4, 2021

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årets fjärde nummer av Medvind är här! Vi berättar om att väderradarsystemet nu är moderniserat. Det betyder ökad kvalitet i underlaget för meteorologiska och hydrologiska prognoser. Var femte minut skickas nya data till SMHI från de svenska radaranläggningarna, vilket kan jämföras med en gång i kvarten innan moderniseringen.

Årets Nobelpristagare i fysik lade grunden till den moderna klimatmodelleringen. Idag är klimatmodeller ett centralt verktyg för att bedöma hur klimatet förändras utifrån samhällets utsläpp av växthusgaser. SMHIs enhet för klimatmodellering, Rossby Centre, är idag en internationell aktör. Med klimatmodeller kan forskarna bland annat studera hur klimatet varierar och hur känsligt det är för ökade utsläpp av växt[1]husgaser som koldioxid. De kan också användas för att undersöka hur extrema väderhändelser kan relateras till klimatför[1]ändringen.

Nyfiken på hur vädret var på en viss plats vid en viss tidpunkt? Nu blir det lätt att hitta svaret. I Medvind beskriver vi den nya webbtjänst som SMHI lanserat på smhi.se och som innehåller historiska väder- och klimatdata.

Läs också om SMHIs forskning inom luftmiljö. SMHI har utvecklat ett avancerat system där forskarna kan beräkna hur luftföroreningar sprids i atmosfären och kartlägga nedfall.

På uppdrag av Naturvårdsverket har SMHI även tagit fram en samlingssida för luftkvalitets[1]relaterade tjänster, SMHI Luftwebb. Sidan ska göra det enklare att hitta tjänster som rör luftkvalitet.

Trots att Coronapandemin fortfarande pågår har forskare börjat dra slutsatser från de studier som startade när samhällen stängde ner för att begränsa smittspridningen. De har bland annat analyserat förändringar i utsläpp och påverkan på klimat och luftmiljö.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI har tillsammans med åtta länsstyrelser arrangerat studiecirklar om Lathund för klimatanpassning för att stötta kommuner som vill komma igång med anpassningsarbetet.

I Medvind kan du också läsa om SMHIs nyligen utnämnda professor i hydrologi – Berit Arheimer.

Nu önskar Medvind-redaktionen alla läsare God jul och Gott nytt år, på återseende 2022!