Medvind nr 4, 2020

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I årets sista Medvind berättar vi om nytt material om stigande havsnivåer på smhi.se. På grund av den globala uppvärmningen stiger havet idag och kommer att fortsätta stiga långt efter år 2100. Behovet av kontinuerligt uppdaterad information om stigande havsnivåer är därför stort. Särskilt viktigt är detta för dem som planerar framtidens infrastruktur och bebyggelse samt natur- och kulturskydd. ”Tidigare har SMHIs information om framtida havsnivåer främst varit i rapportform. Nu fokuserar vi på ett webbformat. Det blir tydligare för användare, till exempel samhällsplanerare, och enklare för SMHI att uppdatera fortlöpande”, säger Sofie Schöld som är koordinator för SMHIs expertgrupp för stigande havsnivåer.

Läs också om ett nytt forskningsprojekt där forskare från bland annat SMHI ska undersöka vilka konsekvenser klimatförändringen får för smittspridning av olika typer av sjukdomar. I fokus står smittspridning via tigermyggan, fästingburen borrelia och säsongsmönster för covid-19. Forskare ska kombinera data från modeller för klimatförändring och smittspridning för att undersöka hur säsongsmönster och långsiktiga förändringar i klimatet påverkar förutsättningarna för olika typer av sjukdomar.

I Medvind kan du även läsa om en vinterprognos för Arktis, och om en stor aktivitet som det Nationella expertrådet för klimatanpassning genomfört för att ha dialog om klimatanpassningsarbete med kommuner, myndigheter med flera.

Det finns mer! Hoppas att du har nytta och användning av Medvind, vi kommer igen nästa år. Till dess önskar redaktionen alla läsare en riktigt God Jul!