Medvind nr 4, 2019

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I årets sista upplaga av Medvind berättar vi om att SMHIs forskare gjort nya beräkningar av hur klimatet förändras i världen. Beräkningarna bekräftar att mängden utsläppta växthusgaser gör skillnad. De visar också att den globala uppvärmningen sker snabbare än vad tidigare beräkningar visat. Klimatberäkningarna kommer att användas när FN:s klimatpanel IPCC gör nästa stora klimatrapport (AR 6) som publiceras 2021-2022. 

Läs också om stigande hav till följd av klimatförändringen. Vi berättar om en workshop där svenska experter på området samlades, och om hur Antarktis smältande isar påverkar Sveriges havsnivåer.

Oavsett om vi lyckas minska mängden utsläpp av växthusgaser behöver samhället klimatanpassas. Vi berättar om webbportalen Klimatanpassning.se, som fått nytt innehåll och nytt utseende. Här finns mängder av information samlad om hur klimatförändringen påverkar vårt samhälle och hur man kan jobba för att klimatanpassa.

Du kan också läsa om att SMHIs forskare har undersökt förekomsten av extremväder i Sverige de senaste årtiondena, alltså till exempel värmeböljor och extrem kyla. 

Flera svenska städer har för dålig luft och når inte upp till de krav som EU satt. För att kunna förbättra luftkvaliteten är det viktigt att ha kunskap om var problemen är störst och vilka utsläpp som är orsaken. I Medvind berättar vi om hur SMHIs kunskap och tjänster vara ett stöd. 

Dessutom hittar du information om den stora klimatkonferensen i Peking som ordnades i oktober, och om konsekvensbaserade vädervarningar som ska hjälpa samhället och enskilda att vara bättre förberedda på besvärligt väder. Och så bjuder förstås Sverker på en krönika - denna gång i förkortningarnas tecken.

Medvind-redaktionen önskar trevlig läsning och god jul!