Medvind nr 4, 2016

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I årets sista nummer av Medvind berättar vi om hur klimatet påverkar vårt kulturarv. Vad händer till exempel med byggnader när det blir mer regn, högre temperaturer och stigande hav? Det pågår ett stort arbete för att kartlägga riskerna och rädda historiska lämningar.

SMHI genomför på uppdrag av SIDA ett antal klimatutbildningar för afrikanska beslutsfattare. Senast i november-december var trettiotalet deltagare i Norrköping.

I Medvind kan du också läsa om ett forskningsprojekt där SMHI och Skogforsk undersökt vilka tallar som passar både dagens och framtidens klimat.

Våra experter har summerat det hydrologiska året som var torrt, trots perioder med rikligt regn. I sydöstra Sverige var flödena under det normala och grundvattennivåerna extremt låga.

Vintertid betyder havsis, och då behövs bra underlag för att planera för isbrytarnas verksamhet. SMHI och Finlands meteorologiska institut FMI utvecklar nu ett gemensamt produktionssystem för de båda ländernas istjänster.

Medvind bjuder också på ännu en krönika från klimatolog Sverker Hellström, dessutom hittar du några av våra bästa vintertips. Med mera.