Medvind nr 4, 2015

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I årets sista Medvind kan du läsa om hur klimatet i Arktis påverkar vädret i Sverige med både längre kalla perioder, men också längre perioder med varma sydvindar. Vi berättar också om en nationell studie av hur vedeldning påverkar luftkvaliteten. Studien identifierar flera svenska kommuner med potentiella riskområden där halterna av benso(a)pyren är höga i utomhusluften. Läs även om det europeiska Copernicusprogammet där utvecklingen av klimattjänster nu tar fart. SMHI driver två projekt som utvecklar nya tjänster för Europa utifrån öppna data. Det handlar om stadsmiljöer och vatten i ett förändrat klimat. Du kan också lära dig mer om hur klimatet i Sveriges län kan förändras och om hur en tvågradig global uppvärmning påverkar Sveriges klimat. Med mera.