Medvind, nr 4 2014

Typ: Medvind, Oceanografi, Meteorologi, Klimat, Forskning
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I årets sista Medvind kan du läsa om färsk statistik från SMHI som visar att behovet att värma bostäder i Sverige har minskat med upp till tio procent den senaste femtioårsperioden. Vi berättar också om SMHIs tjänster Graddagar och Energi-Index. Läs även om syntesrapporten från FNs klimatpanel IPCC, som lades fram i Köpenhamn i början av november, ett viktigt underlag för beslutsfattare. Viktiga underlag för beslutsfattare är också klimatscenarier. Nu finns ytterligare ett klimatscenario för Europa och Sverige fritt tillgängligt på SMHIs webbplats. I Medvind berättar vi även om ett högfrekvent kustradarsystem som installeras på två platser längs Bohuskusten. Med mera.