Medvind nr 3, 2021

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Klimatförändringen är omfattande och snabb. I augusti lanserade FN:s klimatpanel IPCC sin senaste kunskapssammanställning ”Den naturvetenskapliga grunden”. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapligt granskade artiklar. I Medvind berättar vi kort om rapportens innehåll och var du kan hitta ännu mer information om klimatförändringen. Du kan till exempel följa SMHIs nya digitala seminarieserie där våra forskare och experter berättar och förklarar.

Nu finns också en färsk sammanfattning av den vetenskapliga kunskapen om hur klimatförändringen påverkar Östersjön i ett nytt faktablad. Vilka effekter ser vi idag och vad kan vi förvänta oss i framtiden? Läs mer i Medvind!

SMHI är en expertmyndighet inom klimatområdet och sprider på olika sätt kunskap till samhälle och enskilda. I höst lanserar vi en uppdaterad klimatscenariotjänst. I den nya tjänsten kombineras kartor, diagram och fakta. I Medvind berättar vi om den nya webbtjänsten som kommer att finns i två varianter; en enklare och en mer detaljerad.

Klimatet blir varmare och värmeböljorna fler. Det gör att både vårdinrättningar, företag, fastighetsägare och andra behöver planera för hur detta påverkar dem. Därför arrangerade Kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI ett webbinarium i ämnet tidigare i höstas, det berättar vi också om i Medvind.

I början av september lanserade SMHI en ny tjänst på smhi.se på uppdrag av Naturvårdsverket: en nationell emissionsdatabas. Här samlas data om Sveriges utsläpp i luften, till exempel partiklar och växthusgaser.

Om detta och mer därtill kan du läsa i årets tredje nummer av Medvind.