Medvind nr 3, 2020

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I årets tredje utgåva av Medvind kan du läsa om att SMHI och Sjöfartsverket har skapat ett nytt nätverk av mätstationer för att mäta havsvattenstånd. Mätningarna är viktiga till exempel för sjöfarten som behöver ha koll på djupet under kölen för att förebygga grundstötning och för oceanografer som ska ställa prognoser för vattenstånd.

Vi berättar också om en ny rapport om hur klimatförändringar och biologisk mångfald hänger ihop. Kunskapssammanställningen har tagits fram av forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket och SMHI.

Medvind handlar också om ett nytt verktyg som ska utvärdera våtmarksprojekt redan i planeringsstadiet. Verktyget ska öka förmågan hos kommuner, länsstyrelser och andra aktörer att utvärdera våtmarksprojekt i planeringsstadiet, och på så sätt säkerställa att våtmarkssatsningar som klimatanpassningsåtgärd vilar på vetenskapliga grunder.

Ett förändrat klimat med mer extremt väder ökar risken för naturolyckor om samhället inte förbereds för de nya förhållandena. Hur använder kommuner och andra intressenter ny forskning i sin planering? I projektet HazardSupport har SMHI och Stockholm Environment Institute (SEI) genomfört tre fallstudier.

Just nu pågår utbildningar inför övergången till ett förnyat system för vädervarningar. Från april 2021 blir varningarna konsekvensbaserade och regionalt anpassade, därmed mer relevanta och användbara för samhället. Samverkan mellan SMHI och andra samhällsaktörer är en röd tråd. Om det kan du också läsa i Medvind – med mera!