Medvind nr 3, 2016

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I Medvind berättar vi denna gång om hur prognoser från SMHI ska göra den internationella sjöfarten ännu säkrare och mer effektiv genom EU-projektet Sea Traffic Management (STM). Målet är ett transparent system som hjälper både fartyg, rederier, hamnar, myndigheter och andra intressenter att veta var fartyg befinner sig och hur deras planerade rutter ser ut. Läs också om SMHIs roll inom EUs krisberedskap – varje vecka analyseras flöden i Europas större vattendrag. I Sverige kan bland annat myndigheter få tillgång till bättre verktyg för att visualisera hur utsläpp i atmosfären kan spridas. Vi berättar också om nytt kunskapsmaterial inom klimatanpassning, bland annat om en exempelsamling där kostnader jämförts med nyttan för insatserna. Du kan också lära dig mer om hur molnkrockar förstärker skyfall. Med mera.