Medvind nr 3, 2015 - Klimatspecial

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årets tredje utgåva av Medvind är ett specialnummer med temat klimat. Klimatet förändras och den globala uppvärmningen är ett faktum. Vad är det som händer och varför? Och vad kan vi göra för att möta framtidens klimat och anpassa oss till nya förutsättningar Vi berättar om FNs klimatpanel IPCC och kommande klimatförhandlingar i Paris (COP21). Läs också om scenarier som beskriver framtida klimat, om effekter på havsnivån som en konsekvens av klimatförändringarna och om hur samhället behöver klimatanpassas. Du kan även läsa om hur SMHI arbetar med klimatprojekt i Afrika. Med mera.