Medvind, nr 3 2014

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I Medvind berättar vi om hur forskning om flödesprognoser kan bidra till att öka beredskapen för lokala översvämningar. På temat hydrologi finns goda exempel från Mölndalsån och Nigerfloden. Kring Mölndalsån samverkar tre kommuner med hjälp av skräddarsytt hydrologiskt prognos- och övervakningssystem. Vattenflöden i Nigerfloden kan beräknas bättre med hjälp av ett verktyg som SMHI utvecklat tillsammans med den regionala organisationen AGRHYMET. Vi berättar också om att det inte finns några tydliga tecken på att antalet stormar skulle öka i framtiden, däremot kan skadorna förvärras i ett varmare klimat. Läs också om ny väderstation i Stockholms skärgård och fortsatt utveckling av öppna data från SMHI. Med mera.