Medvind nr 2, 2021

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I sommarnumret av Medvind kan du läsa om att forskare har studerat hur växtplankton och blomningar i havet runt Sverige har förändrats under de senaste 40 åren. Idag är det mer algblomningar och nya arter av växtplankton har etablerat sig. ”Östersjön har blivit varmare och salt-halten har minskat. Under sommaren har vi en ökad förekomst av cyanobakterieblomningar, bland annat i Bottenhavet, och vi ser också ändringar i artsammansättningen”, säger Bengt Karlsson, forskare och marinbiolog på SMHI.

Forskare vid SMHI har också undersökt om högre temperaturer och ändrad nederbörd i Sverige under de senaste 30 åren enbart beror på vilket väder det har varit? Forskarna kan konstatera att det har blivit varmare i stort sett oavsett vilken vädersituation som dominerat.

I Medvind berättar vi också om verktyg för finansmarknaden att få ökad kunskap om klimatförändringar. SMHI erbjuder ramverk för så kallade scenarioanalyser, som hjälper företag inom finansmarknaden att identifiera, bedöma och rapportera fysiska risker orsakade av klimatförändringar, men också stöd i att utforska möjligheter.

I början av augusti 2021 lanserar FN:s klimatpanel IPCC en ny rapport om den naturvetenskapliga grunden. Rapporten grundas på underlag från tusentals forskare och experter världen över. I Medvind får du en kort beskrivning av vad rapporten kommer att ta upp. SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten.

Läs också om en svenskbygd minisatellit som kan bana väg för ännu bättre väderprognoser. Med mera!

Trevlig läsning och sommar önskar Medvind-redaktionen!