Medvind nr 2, 2020

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I detta nummer av Medvind sätter vi ljuset på uppvärmningen i Sverige. Våra klimatologer har gjort en ny analys av den temperaturförändring som skett i Sverige sedan 1800-talet. Våra experter konstaterar att uppvärmningen har varit starkast i den norra och östra delen av landet. Analysen visar också att uppvärmningen är starkast under våren. 

Du kan också läsa om nya globala klimatberäkningar som visar en snabbare uppvärmning i framtiden. Forskarna har fortsatt att analysera beräkningarna för att ytterligare öka kunskapen om den globala uppvärmningen och effekterna av den. 

Trots utsläppsminskningar behöver samhället parallellt klimatanpassa. I en ny rapport visar SMHI att myndigheter har börjat ta sig an klimatutmaningarna och att aktiviteten är hög.

Våren 2020 har SMHI kommit ut med två nya kunskapsfilmer om klimat. En handlar om klimatförändringen som gör världen allt varmare och vad vi kan göra åt det. Den andra filmen handlar om hur man kan anpassa samhället till ett klimat i förändring. Läs mer om filmerna i Medvind.

Vi berättar också om att mjölkkor kan drabbas av värmestress under sommaren.

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. I Medvind kan du läsa om att varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. 

Nästa nummer av Medvind kommer i slutet av september 2020. Till dess - trevlig sommar!