Medvind nr 2, 2016

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I årets andra Medvind berättar vi om hur SMHI och SGU (Sveriges geologiska undersökning) samarbetar för att presentera bra information om det viktiga grundvattnet. I Vattenwebb på smhi.se ser man nuläge och snart även tiodygnsprognoser. Läs också om hur SMHI bidragit till den statliga dricksvattenutredningen med underlag kring klimatförändringen. I ett projekt beställt av VTI har SMHI beräknat hur stor påverkan den svenska sjöfarten i Östersjön har på luftmiljön. Vi berättar också om SMHIs klimatutbildningar för afrikanska beslutsfattare. Totalt 250 personer från nio afrikanska länder ska utbildas de närmaste åren. Några sommartips delar vi också med oss av. Med mera.