Medvind nr 1, 2021 - special om vädervarningar

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Storm, översvämning, snöoväder eller värmebölja — extremt väder kan innebära stora påfrestningar och störningar. Men konsekvenserna av besvärligt väder kan skilja sig väsentligt åt beroende på när och var i landet det inträffar. I april 2021 går SMHI över till ett förnyat vädervarningssystem med vädrets konsekvenser i fokus. Istället för fasta kriterier som är desamma över hela landet, ligger då regionalt anpassade tröskelvärden till grund för när varningar utfärdas. På så sätt blir varningarna mer anpassade för dig där du är just nu — och du kan lättare fatta rätt beslut och förbereda dig.

Hela Medvind nr 1 handlar om vädervarningar ur olika perspektiv.