Medvind nr 1, 2020

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I årets första Medvind handlar det om den (hittills) varma vintern och om det finns någon koppling till pågående klimatförändring.  Vi berättar också om hur klimatdata blir affärsnytta och om det förnyade vädervarningssystemet som ska införas under 2021. Läs också om SMHIs expeditioner med nya forskningsfartyget Svea, och om internationellt samarbete kring satellitdata. Är du nyfiken på mer om SMHI finns några nyckeltal från 2019 som kan locka till vidare läsning i vår årsredovisning för fjolåret.