Medvind, nr 1 2015

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I 2015 års första Medvind berättar vi om Copernicus – ett europeiskt samarbete för miljö och säkerhet. Genom programmet kommer nya tjänster och produkter som är till stor nytta för samhället att kunna utvecklas. Du kan också läsa om SMHIs uppdrag från MSB att arbeta med rymdväder. Det handlar om solstormar och laddade partiklar som kan ställa till bekymmer. Läs också om SMHIs rapport om svenska snöförhållanden. Det har blivit allt färre dagar med snötäckt mark, samtidigt som de största snödjupen har minskat. I nyhetsbrevet beskriver vi också hur prognoser för nedisning av vindkraftverk nu kan presenteras på karta. Med mera.