Invasive species in the Baltic Sea A model study of plankton transport

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 122
Författare: Anders Höglund
Publicerad:

Sammanfattning

I den här rapporten modelleras ensembler av utsläpp av passiva partiklar från lokaler nära några utvalda hamnar runt Östersjön och Kattegatt. Partiklarna transporteras av strömmen. Kartor över partikeldensitet efter 2, 4, 8, 16, 32 och 52 veckor presenteras.
Resultaten visar att många bassänger är tillräckligt smala för att partiklar ska transporteras från ena sidan till den andra på mindre än två veckor, exempelvis Kattegatt, Finska viken och Kvarken. Resultaten uppvisar också en asymmetri i transporten mellan olika lokaler, vilket innebär att partiklar utsläppta vid en lokal kräver betydligt mer tid att nå en viss annan lokal, om den nås alls, än vad partiklar som går i motsatt riktning kräver. Några möjliga barriärer för transport identifieras och diskuteras.