Hydrologiska undersökningar i Lappträskets representativa område II

Typ: Rapport
Serie: Notiser och preliminära rapporter Hydrologi Nr 13
Författare: M Persson
Publicerad:

Sammanfattning

Inom ramen för den internationella hydrologiska dekaden bedrivs i Sverige speciella undersökningar inom 5 utvalda representativa områden (Velen i Västergötland, Verkaån i Uppland, Komosse i Småland/Västergötland, Kassjöån i Medelpad/Jämtland samt Lappträsket i Norrbotten/Lappland).

Studier av vattenbalansen ingår som en väsentlig del i dessa undersökningar. Inom de nordligare områdena och då speciellt Lappträskområdet spelar snön en stor roll och det är där av stort intresse med omfattande mätningar av snömagasineringen. I området har därför regelbundet gjorts snötaxeringar med snörör.

För att kunna få en kontinuerlig registrering av snötäckets vattenvärde har i Lappträskområdet dessutom prövats en ny typ av snömätare sk. "snökuddar”.