Hydrologiska undersökningar i Lappträskets representativa område I

Typ: Rapport
Serie: Notiser och preliminära rapporter Hydrologi Nr 12
Författare: M Persson
Publicerad:

Sammanfattning

Representativa området Lappträsket är ett av de specialområden som inrättats under den Internationella Hydrologiska Dekaden (IHD), 1965-74, för att möjliggöra detaljerade studier över främst vattenomsättningen inom avrinningsområden typiska för större landarealer.