Förslag till plan för revidering av fysikalisk-kemiska bedömningsgrunder för ekologisk status i sjöar, vattendrag och kustvatten Del A: SJÖAR OCH VATTENDRAG (SLU) Del B: KUSTVATTEN (SMHI)

Typ: Rapport
Serie: RO 57
Författare: Wesslander Karin, Viktorsson Lena, Fölster Jens, Drakare Stina, Sonesten Lars
Publicerad:

Sammanfattning

.