Expeditionsrapport från U/F DANA vecka 35-36, 2018

Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Öresund, Egentliga Östersjön samt delar av Kattegatt. I Kattegatt får Anholt E representera hela havsområdet, då varken N14 eller Fladen besöktes, vilket normalt sker vid en ordinarie utsjöexpedition. På grund av begränsad fartygstid i kombination med att en fiskeriexpedition i Skagerrak och Kattegatt nyligen genomförts, där viss hydrografisk provtagning utförts, var expeditionen planerad att främst besöka stationer i Egentliga Östersjön. I likhet med senaste genomförda expeditionen, vilket var i maj, var utvattentemperaturen över det normala vid all besökta stationer, med undantag för stationen REF M1V1 där ytvattentemperaturen var normal. Inga expeditioner har kunnat genomföras under sommaren på grund av tekniska problem på fartygssidan. Närsalter i form av oorganiskt kväve i ytvattnet var generellt under detektionsgränsen, vilket är normalt för säsongen. För fosfat var nivåerna lägre än normalt för säsongen. Silikatkoncentrationen var normal till över normal för säsongen.