Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 6-7, 2021

Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattnet som varit varmare än normalt under hösten och vintern hade nu kylts ned ordentligt i framförallt Skagerrak och Kattegatt. Där varierade temperaturen mellan 0,6–3,4 grader, vid de flesta stationer här var temperaturen under normalt i ytvattnet. I Egentliga Östersjön var ytvattnet varmare, ca 3–4 grader. Vid de flesta stationer i västra och östra Gotlandsbassängen var temperaturen nära fyra grader vilket var varmare än normalt för årstiden.

Salthalten i ytvattnet i Egentliga Östersjön var fortsatt över det normala för årstiden och varierade mellan 6,9–8,7 psu. I Skagerrak och Kattegatt observerades normala salthalter från ca 18 psu i Kattegatt till ca 30 psu i Skagerrak.

Koncentrationen av näringsämnen hade minskat i Skagerrak och Kattegatt sedan början av januari vilket tyder på att växtplankton aktiviteten kommit igång. I Västerhavet noterades också klorofyllfluorescens i hela ytlagret. Koncentrationerna av löst oorganiskt kväve var ca 4 µmol/l, fosfat runt 0,5–0,6 µmol/l och löst kisel 3–8 µmol/l i Skagerrak och 10–13 µmol/l i Kattegatt.

I Egentliga Östersjön utfördes kartering av vinterpoolen av näringsämnen och här var halterna lika höga som i januari eller högre. Karteringen visade högre halter än normalt av löst oorganiskt kväve (4–5 µmol/l) i östra Gotlandsbassängen och delar av västra Gotlandsbassängen, mestadels normala halter av fosfat (0,7–0,8 µmol/l) och högre halter än normalt av löst kisel (15–18 µmol/l). I djupvattnet i västra Gotlandsbassängen var koncentrationen av löst oorganiskt kväve långt över normala.

Syrekoncentrationen i bottenvattnet var normal i Skagerrak och Kattegatt med koncentrationer mellan 5–6 ml/l vid alla stationer. Även i Arkonabassängen i Egentliga Östersjön var bottenvattnet väl syresatt (7–9 ml/l). I Hanöbukten och Bornholmsbassängen rådde syrebrist i bottenvattnet vid de djupaste stationerna, ca 0,5 ml/l, samma syrekoncentration var det i Gdanskbukten. Däremot hade nytt syre kommit till bottenvattnet vid stationen BCS III-10 i östra Gotlandsbassängen där koncentrationen var 3,73 ml/l. Sedan minskade syrekoncentrationen till 0,9 ml/l vid nästa station BY9 Klaipeda och norr om den var det syrefritt (svavelväte uppmättes) vid alla stationer, från 80–130 m, grundast i norra Egentliga Östersjön.