Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 34-35, 2022

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

SMHI genomförde en syre- och näringskartering under SLU Aquas fiskeexpedition; the International Bottom Trawl Survey (IBTS-Q3), som täcker Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. SMHI deltar på denna expedition för att utföra CTD-mätningar i samband med varje tråldrag och för att ta vattenprover för näringsämnen, syre och klorofyll. Två av SMHIs standardstationer; Anholt E och Fladen besöktes också under expeditionen.

I merparten av Kattegatts bottenvatten återfanns syrehalter under 4 ml/l i bottenvattnet. Under denna syrehalt upptäcks normalt de första tecknen på syrebrist hos marina organismer. I de sydöstra delarna var halterna mycket nära gränsen för akut syrebrist på < 2 ml/l. Vid akut syrebrist påverkas de flesta bottenlevande djur negativt. I Skagerrak var syrehalten i djupvattnet god vid samtliga stationer som besöktes i utsjöområdet. Närmast kusten, vid Gullmarsfjordens mynning, vid stationen Släggö uppmättes den lägsta syregashalten, 3,1 ml/l, vilket är under gränsen för syrebrist.