Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 34-35, 2021

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

SMHI genomförde en syre- och näringskartering under SLU Aquas fiskeexpedition; the International Bottom Trawl Survey (IBTS-Q3), som täcker Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. SMHI deltar på denna expedition för att utföra CTD-mätningar i samband med varje tråldrag och för att ta vattenprover för den årliga syrekarteringen. Vattenprover för näringsämnen och klorofyll tas också. Två av SMHIs standardstationer; Anholt E och Fladen besöktes också under expeditionen.

Syresituationen i bottenvattnet i de centrala och östra delarna av Kattegatt och nordväst om Läsö låg under gränsen för hypoxi. I dess områden uppmättes syrekoncentrationer under 4 ml/l i bottenvattnet. Inga områden visade sig dock ha akut syrebrist (<2 ml/l). Syrekoncentrationerna varierade från 3,4 - 5,5 ml/l i bottenvattnet. I Skagerraks bottenvatten var syresituationen god med syrekoncentrationer över 4 ml/l. Det enda undantaget var kuststationen Släggö, i den yttre delen av Gullmarsfjorden, där en syrehalt på 3,6 ml/l uppmättes i bottenvattnet.