Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 19-20, 2020

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen varierade mellan 6-10°C vilket är normalt för årstiden. Vid flertalet stationer i Egentliga Östersjön var temperaturen i hela djupprofilen över det normala. Den avkylning som normalt sker vintertid var 2019/2020 mycket svag. Ytvattnet hade nu också börjat värmas upp.  Salthalten i Egentliga Östersjöns var över det normala vid alla besökta stationer, både i ytvattnet och i djupvattnet.
 
Det oorganiska kvävet i ytvattnet var i princip förbrukat i alla havsområden vilket är normalt efter vårblomningen. Fosfathalterna var, precis som i mars och april, högre än normalt i Bornholmsbassängen, sydöstra Egentliga Östersjön samt i delar av Östra Gotlandsbassängen. Halterna av fosfat var nu högre än normalt även i Hanöbukten och i delar av Arkona. Silikathalterna var över det normala vid de flesta besökta stationer i Kattegatt och Egentliga Östersjön.   Syresituationen i Egentliga Östersjön fortsätter att vara allvarlig. Helt syrefria förhållanden, då giftigt svavelväte bildas, återfanns i Västra, Norra och Östra Gotlandsbassängen från 80-90 meters djup. Akut syrebrist (<2 ml/l) återfanns från 70-80 meters djup i hela området och ännu grundare från omkring 60 meters djup i Hanöbukten. I Hanöbukten, Bornholmsbassängen och i sydöstra Egentliga Östersjön har syrgashalterna i bottenvattnet fortsatt minska. I mars var de över 2,0 ml/l, vilket är gränsen för akut syrebrist, i april mellan 1,4–1,7 ml/l och under denna expedition i maj 0,41,0 ml/l. I Skagerrak och Kattegatt var syresituationen god. 
 
Inflödet som skedde i november/december 2019 hade nu nått sydöstra Egentliga Östersjön. Syrehalter omkring 1,0-1,5 ml/l kunde här ses vid botten vid BCSIII-10 och intermediärt vid BY10 på 80-125 meters djup.