Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 1-2, 2021

Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Yttemperaturen var i januari månad över det normala i Egentliga Östersjön och varierade mellan 3,4°C i Kattegatt och 6,8°C i Egentliga Östersjön. I Västerhavet fanns ett språngskikt kring 5 – 25 meter och i Östersjön var ytvattnet väl omblandat ner till 40 – 70 meter.

Halten av fosfat och kisel var normal till över det normala i hela området, löst oorganiskt kväve var normalt till under det normala på västkusten och över det normala i Egentliga Östersjön.

Syresituationen i Arkona- och Bornholmsbassängen var normal till över det normala för årstiden. I Östra, Norra och Västra Gotlandsbassängen var det syrebrist (syrgaskoncentration < 2 ml/l) från 65 – 90 meter. Vid BY15 var det låga syrehalter, kring 0,1 ml/l, från 95 meter till 110 meter, vid 90 meter och från 125 meter var det helt syrefritt och svavelväte uppmättes. Svavelväte återfanns mellan 80 till 125 meter i Östra, Norra och Västra Gotlandsbassängen.