Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 8, 2015

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Vattentemperaturen i ytlagret var normala i Västerhavet medan den låg strax över det normala i Östersjön. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom silikat och fosfat vilka, i delar av egentliga Östersjön, var förhöjda.

Effekterna av inflödet under december 2014 syntes tydligt under expeditionen. Bornholmsbassängen var nu fylld upp till tröskeldjupet med vatten med en salthalt av ca 18 psu och en syrehalt på 5.5 ml/l. I Stolpe Ränna återfanns vatten med en salthalt på 16 psu och en syrehalt på 4 ml/l på djup överstigande 60 meter. Vid stationen BCSIII-10 i sydost uppmättes en salthalt av 12 psu, och en syrekoncentration på 2.8 ml/l på djup överstigande 82 m.