Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 7, 2016

Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Temperaturen i den övre vattenmassan låg över det normala i hela egentliga Östersjön. Halterna av närsalter i ytvattnet var generellt normala för årstiden i Västerhavet. I Östersjön uppvisade fosfat halter över det normala utom i de västra delarna. Silikatkoncentrationerna var förhöjda i hela området utom i södra delen där de låg klart under medel för årstiden. Effekten av det stora inflödet under december 2014 kunde fortfarande inte följas längre norrut än till stationen BY20 i östra Gotlandsbassängen. Gotlandsdjupet BY15 var åter syresatt i bottenvattnet. I västra samt norra Gotlandsbassängen var syresituationen fortsatt mycket allvarlig då helt syrefria förhållanden uppmättes från djup överstigande 70-100 meters djup. Det uppmättes även svavelväte på provtagningspunkten i Gdanskbukten vilket inte registrerats där sedan 2008. Enligt fluorescensmätningar har vårblomningen börjat i centrala och södra Skagerrak samt norra delen av Kattegatt.