Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 46, 2016

Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Temperaturen i ytvattnet var normal till något lägre än normalt för årstiden. Salthalten uppvisade också normala värden utom i östra Skagerrak, Öresund och BY15 Gotlandsdjupet där de var över det normala. Närsalterna var lägre än normalt i Kattegatt och Öresund på grund av en högre planktonaktivitet i området. I övriga delar av området var närsaltskoncentrationerna normala till något över det normala. Silikathalten i hela Egentliga Östersjön var fortsatt mycket över det normala. I Egentliga Östersjön och Finska viken noterades akut syrebrist redan från 60-70 meters djup. Helt syrefria förhållanden uppmättes i Finska viken, Västra och Norra Gotlandsbassängen från djup överstigande 80-90 meter och i Östra Gotlandsbassängen vid bottnen från 225 meter.