Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 42, 2018

Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad:

Sammanfattning

Inledande problem med vår CTD gjorde att expeditionen försenades något då en omfattande felsökning fick göras. Problemet visade sig vara datorn och troligen en krånglande com-port. Datorn kunde temporärt ersättas fram till Lysekil där en permanent ersättning kunde genomföras. Förseningen medförde att vi strök andra besöket på Anholt E. Trots de inledande problemen lyckades vi få CTD-profiler på samtliga besökta stationer.

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från 60 meters djup. I Östra Gotlandsbassängen från ca 80 meters djup och i Hanöbukten närmast botten, vid 80 meter fanns inget svavelväte men syrgashalten var i princip noll, <0.1 ml/l. Vid BCS III-10 i sydöst uppmättes inget svavelväte men syret var <0.1 ml/l vid botten. Även i Bornholmsbassängen uppmättes väldigt såga syrgashalter vid 80 meter, nästintill noll sedan något högre närmast botten. I Arkonabassängen var syrehalten som lägst 3.41 ml/l närmast botten. Närsalterna låg i ytvattnet på normalt låga nivåer för säsongen, högre koncentrationer uppmättes under haloklinen vilket är normalt. Silikatkoncentrationer i ytlagret i Egentliga Östersjön låg fortsatt något högre än normalt, men inte lika högt som tidigare i år eller föregående år. Ytvattentemperaturen i hela undersökningsområdet var normal för årstiden, i Västerhavet omkring 13 °C och i Egentliga Östersjön mellan 11-14 °C varmast i de södra delarna. Något kallare vatten, 8-9 °C, uppmättes längst i norr vid BY32 och närmast kusten vid REF M1V1. Salthalten i ytlagret var något över normal nivå på flera stationer i alla havsområden.