Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 38-39, 2018

Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad:

Sammanfattning

Expeditionen blev inledningsvis lite försenad, och det var en del problem med maskinerna ombord, vilket gjorde att R/V Aranda inte kunde hålla full hastighet. Efter drygt halva resan framkom att andra bokningar fått företräde varvid SMHIs expedition avbröts i Lysekil. Stora delar av Östersjön blev därför inte provtagna under expeditionen, som var SMHIs första med R/V Aranda sedan juli 2017.

Ytvattentemperaturen i hela undersökningsområdet var normal eller under normal för årstiden. Vid de flesta stationer höll sig temperaturen mellan 14-16°C. Vid stationen Ref M1V1 i södra Kalmarsund var temperaturen bara drygt 11°C. Salthalten i ytvattnet var normal i Skagerrak samt vid BY29 i Norra Gotlandsbassängen, men över normal vid alla övriga stationer. I Västra Gotlandsbassängen var även salthalten i djupvattnet högre än normalt.

Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från 70-80 meters djup. I Hanöbukten uppmättes svavelväte från 70 meter. Vid BY2 i Arkonabassängen fanns inget svavelväte men syrgashalten var i princip noll vid botten.