Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 34, 2016

Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad:

Sammanfattning

Temperaturen i ytvattnet var normal för årstiden och varierade mellan 16 och 18 °C. Salthalten i Västerhavet var normal för årstiden och i Egentliga Östersjön strax över normalt i de sydvästra delarna och något lägre än normalt i nordöstra delarna. Vid Omkring 10-20 meter fanns salthaltskiktningar i Kattegatt samt kustnära i Skagerrak, termoklinen varierade i styrka och läge men återfanns främst mellan 30-60 meter. Närsalterna i form av fosfat och oorganiskt kväve (nitrat, nitrit samt ammonium) var förbrukade i ytvattnet i hela undersökningsområdet. Först under haloklinen återfanns högre koncentrationer av närsalter. Silikatkoncentrationen i ytvattnet låg på normala nivåer eller strax över på ett fåtal stationer. Akut syrebrist (< 2 ml/l) uppmättes från omkring 70 meters djup i hela Egentliga Östersjön. Svavelväte uppmättes endast nära botten, 150-175 meter, på BY20 Fårödjupet och vid botten på 235 meter vid BY15 Gotlandsdjupet samt från och med 80 meters djup i Västra Gotlandsbassängen. Nästa ordinarie expedition är planerad att starta 12:e september.