Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 32, 2014

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen låg över det normala i hela det undersökta området. Närsalterna i ytvattnet uppvisade, för årstiden normala värden i samtliga besökta havsområden.

Syreförhållandena i Arkonabassängens, Bornholmsbassängens och Hanöbuktens bottenvatten låg under gränsen för akut syrebrist (< 2 ml/l). I östra Gotlandsbassängen hade syreförhållandena försämrats sedan förgående mätning i juli. I västra Gotlandsbassängen förekom svavelväte redan från 80 meters djup. Akut syrebrist förekom i hela egentliga Östersjön på djup överstigande 70 till 80 meter.

En utförlig algrapport återfinns på:
http://www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/reports/alg/algsit14_6.pdf