Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24, 2016

Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad:

Sammanfattning

I Västerhavet var samtliga närsaltskoncentrationer mycket låga i ytvattnet. Omkring 10 m fanns skiktningar och högre halter av närsalter återfanns under 20-30 meter. I Egentliga Östersjön var det oorganiska kvävet (nitrit+nitrat) slut ner till 30-40 meter, dock fanns det fortfarande fosfat kvar i de sydvästra delarna. Koncentrationen av silikat var fortfarande högre än normalt i hela Egentliga Östersjön Akut syrebrist (< 2 ml/l) uppmättes från omkring 70 meters djup i hela Egentliga Östersjön. Svavelväte uppmättes endast nära botten, 175-195 m, på Fårödjupet samt från 80 meters djup i Västra Gotlandsbassängen. Gotlandsdjupet var fortfarande helt syresatt.