Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24, 2019

Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Normala ytvattentemperaturer och salthalter noterades i samtliga havsområden. Vårblomningen hade förbrukat medparten av näringsämnena i ytvattnet men förhöjda halter noterades fortfarande för kisel i Egentliga Östersjön. CTD-mätningar visade hög fluorescens i hela området på mellan 5 och 25 meter med fluorescensmaxima i Egentliga Östersjön på ca 20 meter.

Akut syrebrist (< 2ml/l) noterades från 65-75 meters djup i hela Egentliga Östersjön. Intermediärt syre återfanns på stationerna BY15, mellan 105 och 145 meter och BY10, mellan 75 och 125 meter. Svavelväte uppmättes i Östra och Västra Gotlandsbassängen. I Östra Gotlandsbassängen var det helt syrefritt från 145 meter i Gotlandsdjupet (BY15) och från 125 meter i Fårödjupet (BY20) och BY10. I Västra Gotlandsbassängen var det helt syrefritt från 80 meter och halterna av svavelväte i djupvattnet var fortfarande högre än normalt.