Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24, 2014

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen låg över det normala i de flesta av de besökta områdena, med undantag för norra och centrala egentliga Östersjön där temperaturen var typisk för säsongen. Närsalterna i ytvattnet uppvisade, för årstiden normala värden i alla havsområden.

Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen var alltjämt relativt goda och låg över gränsen för akut syrebrist. I den sydöstra delen av egentliga Östersjön syntes spår efter ett tidigare inflöde. Helt syrefria förhållanden återfanns, i Östersjön, från 100-125 meters djup och akut syrebrist från ca 80 meters djup. Planktonaktivitet förekom i hela det undersökta området.